English Marathi
Advertisements

:
"My family is my responsibility" grand competition.

Hospitals

अ.क्र. रूग्‍णालयाचे नाव पत्‍ता रूग्‍णालय धारकाचे नाव नोंदणी/ नूतनी क्रमांक
1 सह्याद्री सुपरस्‍पेशालीटी हॉस्‍पीटल राजीव गांधी चौक, औसा रोड लातूर डॉ.किनीकर हनुमंत गोरोबा MC-1
2 लाईफलाईन हॉस्‍पीटल अॅन्‍ड न्‍यु लाईफ फर्टीलीटी सेंटर राम नगर, नंदी स्‍टॉप,लातूर डॉ.कलावती शिवप्रसाद मुंदडा (जाजू) MC-2
3 आशीवार्द क्रिटीकेअर टिळक नगर, भोसले हॉस्‍पीटलच्‍या पाठीमागे, लातूर डॉ.दरक जी.बी. MC-3
4 सिध्‍देश्‍वर क्लिनिक हत्‍ते कॉर्नर, लातूर डॉ. पाटील संजय बाळकृष्‍ण MC-4
5 पोतदार अॅक्‍सीडेट & ट्रामा केअर सेंटर सिग्‍नल कॅम्‍प, लातूर डॉ.अशोक गोकुळदास पोद्दार MC-5
6 श्‍वास हॉस्‍पीटल दिनानाथ नगर,सावेवाडी, लातूर डॉ.उदगीरकर वर्धमान,डॉ.साबदे एस एम MC-6
7 भालचंद्र हॉस्‍पीटल स्‍त्री रोग व प्रसुतिशास्‍त्र,लातूर राम नगर,औसा रोड,लातूर डॉ.सुचिता श्रीधर भालचंद्र MC-7
8 चिरंजीव हॉस्‍पीटल नदी स्‍टॉप,लातूर डॉ.सुनिल दिनकरराव कुलकर्णी MC-8
9 वारद हॉस्‍पीटल खंडोबा गल्‍ली, लातूर डॉ. संध्‍या संजय MC-9
10 गोविंद हॉस्‍पीटल बार्शी रोड, लातूर डॉ.गोपाळ शिवनारायण जाजू MC-10
11 गोरे नाक, कान,घसा,व दंत हॉस्‍पीटल मित्र नगर लातूर डॉ. आनंद दिनकरराव गोरे MC-11
12 गुगळे मेमोरियल हॉस्‍पीटल मेन रोड, लातूर डॉ.गुगळे दिपक सुवालालजी MC-12
13 प्रिया नेत्र हॉस्‍पीटल हॉटेल पंचवटी जवळ,टिळक नगर, लातूर डॉ. शहा प्रदिपकुमार केशवलाल MC-13
14 न्‍यु मस्‍के पाटील हॉस्‍पीटल सभ्‍दभावना नगर, राजीव गांधी चौक लातूर डॉ.अरुणा विद्याधर मस्‍के (पाटील) MC-14
15 सुशिला हॉस्‍पीटल सभ्‍दभावना नगर, औसा रोड, लातूर डॉ.राजश्री सतिष हंडरगुळे MC-15
16 लोटस हॉस्‍पीटल जिल्‍हा न्‍यायालयाच्‍या जवळ, टिळक नगर,लातूर डॉ.पौळ पाटील संजय भगवानराव MC-16
17 सार्थक हॉस्‍पीटल पद्मा नगर, बार्शी रोड, लातूर डॉ.दताळ वैशाली राजकुमार MC-17
18 येलाले हॉस्‍पीटल अंबाजोगाई रोड, लातूर डॉ.येलाले व्‍ही पी MC-18
19 सुखदा मॅटर्निटी अॅन्‍ड नर्सिंग होम हॉस्‍पीटल लेबर कॉलनी, लातूर डॉ.कुलकर्णी एस पी MC-19
20 वलसे हॉस्‍पीटल मंठाळे नगर, लातूर डॉ.अनुसया अण्‍णाराव रेचेवाड MC-20
21 शांती हॉस्‍पीटल श्‍याम नगर, लातूर डॉ.विक्रमसिंह व्‍ही राजपूत MC-21
22 जाजू हॉस्‍पीटल नदी स्‍टॉप,लातूर डॉ.जाजू वसुधा आर MC-22
23 देशमुख हॉस्‍पीटल दत्‍त नगर, लातूर डॉ. मनोज एन देशमुख MC-23
24 कावेरी हॉस्‍पीटल नानी पार्क जवळ, लातूर डॉ. अनिल के राठी MC-24
25 मंदाडे हॉस्‍पीटल बार्शी रोड, लातूर डॉ. दत्‍तात्रय नामदेवराव मंदाडे MC-25
26 लहाने हॉस्‍पीटल सावेवाडी, लातूर डॉ. लहाने विठ्ठल पुंडलीक MC-26
27 दर्घायु हॉस्‍पीटल त्रीमुर्ती नगर, लातूर डॉ. तोष्‍णीवाल राजकुमार नंदलाल MC-27
28 शांताबाई बिडवे हॉस्‍पीटल सभ्‍दवना नगर, लातूर डॉ. एम व्‍ही हालगे MC-28
29 प्रेमविजय तोष्‍णीवाल हॉस्‍पीटल टिळक नगर, लातूर डॉ. प्रेमकिशोर रामकशिन तोष्‍णीवाल MC-29
30 बाहेती हॉस्‍पीटल नानी-नानी पार्क, समोर लातूर डॉ. हंसराज गोविंदलाल बाहेती MC-30
31 देशमुख हॉस्‍पीटल मेन रोड, लातूर डॉ. स्‍नेहल एस देशमुख MC-31
32 करिमा हॉस्‍पीटल बसवेश्‍वर चौक, कव्‍हा रोड, लातूर डॉ. शजीया तब्‍बुसम शेख MC-32
33 लातूर कॅन्‍सर अॅन्‍ड लॅप्रोस्‍कोपी सेंटर नंदी स्‍टॉप, लातूर डॉ. अजय श्रीकीशन पुनपाळे MC-33
34 लक्ष्‍मी नेत्रालय अॅन्‍ड मॅर्टनिटी होम नेताजी नगर, लातूर डॉ. काळगे एस बी MC-34
35 वैष्‍णवी हॉस्‍पीटल व एन्‍डोस्‍कोपी सेंटर सिग्‍नल कॅम्‍प, लातूर डॉ.सौ.वर्ष राजेश दरडे MC-35
36 यादव हॉस्‍पीटल अॅन्‍ड नर्सींग होम एलआयसी कॉलनी, खोपेगाव रोड, लातूर डॉ. स्‍नेहल भाऊराव यादव MC-36
37 अक्षय हॉस्‍पीटल राम नगर, औसा रोड, लातूर डॉ.राजीव मनोहर कुलकर्णी MC-37
38 स्‍वास्तिक हॉस्‍पीटल अंजनी हॉटेल मागे, शिवाजी चौक, लातूर डॉ. जिवन मनाहेर कुलकर्णी MC-38
39 ममता हॉस्‍पीटल मित्र नगर लातूर डॉ.विश्‍वास मधुकरराव कुलकर्णी MC-39
40 गोजमगुंडे आर्थोपेडीक हॉस्‍पीटल मंठाळे नगर, कव्‍हा रोड, लातूर डॉ. किरण पी गोजमगुंडे MC-40
41 गोजमगुंडे हॉस्‍पीटल कव्‍हा रोड लातूर डॉ. दत्‍ता पी गोजमगुंडे MC-41
42 सिध्‍दी आर्थोपेडीक अॅंड ट्रामा हॉस्‍पीटल मेन रोड, लातूर डॉ. आशिष सुर्यकांत चलवदे MC-42
43 माऊली हॉस्‍पीटल खोरी गल्‍ली, लातूर डॉ. जी एम बंदखडके MC-43
44 तुळजाई हॉस्‍पीटल बार्शी रोड, प्रकाश नगर,लातूर डॉ.सोनवणे एम एन MC-44
45 प्‍लॅनेट क्रिटीकल केअर सेंटर टिळक नगर, लातूर डॉ.कवठाळे एस एस MC-45
46 कवठाळे हार्ट केअर सेंटर टिळक नगर, लातूर डॉ.कवठाळे एस एस MC-46
47 ढेले हॉस्‍पीटल अंबाजोगाई रोड, लातूर डॉ.कोरी आर एम MC-47
48 भट्टड हॉस्‍पीटल मेन रोड, लातूर डॉ.एस एच भट्टड MC-48
49 योगीनी हॉस्‍पीटल औसा रोड, लातूर डॉ.आर एस पाटील MC-49
50 संतुलन मानोसोपचार केंद्र चंद्र नगर, लातूर डॉ.दिनेश शिवाजीराव पाटील MC-50
51 राचमाले हॉस्पीटल बार्शी रोड, लातूर डॉ.बी एस राचमाले MC-51
52 लाईफ केअर हॉस्पीटल सदभावना नगर, राजीव गांधी चौक,लातूर डॉ.एन एस मस्केपाटील MC-52
53 सहारा हॉस्पीटल अंबाजोगाई रोड, लातूर डॉ.जाकेत अब्दुलखालेद काझी MC-53
54 गांधी हॉस्पीटल जूना औसा रोड, लातूर डॉ.संजय पोपटलाल गांधी MC-54
55 गोरे हॉस्पीटल व प्रसुतिगृह शिवाजी सोसायटी, बार्शी रोड, लातूर डॉ.स्वाती सुहास गोरे MC-55
56 प्रिरणा मनोरुग्णालय व लैंगीक उपचार जूना रेणापूर नाका, अंबेजोगाई रोड,लातूर डॉ.एस बी सुडे MC-56
57 बरमदे हॉस्पीटल लाईफ टेस्ट टयुब बेबी सेंटर दत्त मंदिर समोर, आदर्श कॉलनी स्टॉप, मेन औसा रोड, लातूर डॉ.बरमदे कल्याण बलभिमराव MC-57
58 सदासुख हॉस्पीटल जुने लहाने हॉस्पीटल बिल्डिंग, दिनानाथ नगर, सावेवाडी, लातूर डॉ.चैतन आर सारडा MC-58
59 घोड़के हॉस्पीटल खाडगाव रोड, संभाजी नगर, लातूर डॉ.नितीन गणेश घोड़के MC-59
60 अमर हॉस्पीटल कव्हा रोड, मार्केट याई जवळ, लातूर डॉ.एस एस सोमाणी MC-60
61 आश्वीनी हॉस्पीटल अॅन्ड न्युरो केअर सेंटर औसा रोड, लातूर डॉ.फत्तेपुरकर एस सी MC-61
62 साकोळकर हॉस्पीटल राम नगर, औसा रोड, लातूर डॉ.कुलकर्णी विलास पंडितराव MC-62
63 बांगड हॉस्पीटल रतन चेंबर्स चंद्र नगर, लातूर डॉ.बांगड व्ही एम MC-63
64 खटोड हॉस्पीटल लोंखड गल्ली, लातूर डॉ.के व्ही खटोड MC-64
65 कृष्णा हॉस्पीटल श्याम नगर, लातूर डॉ.पी बी कुलकर्णी MC-65
66 केलगावकर हॉस्पीटल महेबुब नगर, अंबेजोगाई रोड, लातुर डॉ.वाय यु केलगावकर MC-66
67 राऊत हॉस्पीटल चंद्र नगर, लातूर डॉ.राऊत एस एस MC-67
68 निलंगेकर हॉस्पीटल सुतमील रोड, सिग्नल कॅम्प, लातूर डॉ.निलंगेकर एस एस MC-68
69 सनराईज हॉस्‍पीटल अन्ड क्रिटीकल देशीकेंद्र शाळे जवळ, लातूर डॉ.जी व्ही हालकंचे MC-69
70 मुंढे मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पीटल अॅन्ड क्रिटीकल केअर सेंटर अल्फा हॉस्पीटल समोर, शाम नगर, लातूर डॉ.केंद्रे शुभांगी मानवेंद्र MC-70
71 श्री दत्त हॉँस्पीटल कॉईल नगर, कन्हेरी रोड, लातूर डॉ.गव्हाणे संजय बी MC-71
72 बियाणी हाँस्पीटल अॅक्सीडंट आर्थोपेडीक अॅन्ड जनरल सुभाष चौक, लातूर डॉ.बियाणी मधुसुदन आर MC-72
73 भोसले हॉस्पीटल मेन रोड, लातूर डॉ.भोसले ओ एस MC-73
74 संधीकर हॉस्पीटल एलआयसी ऑफीस जवळ, इंडीया नगर, लातूर डॉ.संधीकर एस एस MC-74
75 प्रभावती मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पीटल अॅन्ड रिसर्च सेंटर अंबाजोगाई रोड, नवीन रेणापूर नाका, लातूर डॉ.आर पी एनाड़ले MC-75
76 एम जे हॉस्पीटल एमआयडीसी कार्नर, लातूर डॉ.आय एम राठोड MC-76
77 केजीएन टेस्‍ट टयुब बेबी हॉस्‍पीटल नवीन रेणापूर नाका,अंबेजोगाई रोड,लातूर डॉ. ए.बी.शेख MC-77
78 जाधव हॉस्‍पीटल अॅन्‍ड नर्सींग होम सिंहगड सोसायटी, कन्‍हेरी रोड,लातूर डॉ. कांचन तुकाराम भोरगे MC-78
79 गरड हॉस्‍पीटल मलंग गल्‍ली, शिवाजी रोड, लातूर डॉ. गरड शेखर नारायणराव MC-79
80 मैंदरकर बालरोग हॉस्‍पीटल मित्र नगर लातूर डॉ. गिरीष के मैंदरकर MC-80
81 तिरुपती हॉस्‍पीटल टिळक नगर, लातूर डॉ. जी बी पल्‍लोड MC-81
82 अॅपेक्‍स सर्जिकल हॉस्‍पीटल बसस्‍टॅन्‍ड समोर, लातूर डॉ. अजित बाबुराव जगताप MC-82
83 कवलास हॉस्‍पीटल औसा रोड, देशपांडे कॉलनी लातूर डॉ. कवलास ए एस MC-83
84 लातूर डायबेटीस अॅन्‍ड ओबीसीटी सेंटर आाशोक हॉटेल, मेन रोड, लातूर डॉ. आष्‍टेकर चंद्रशेखर विलास MC-84
85 जटाळ हॉस्‍पीटल श्‍याम नगर, अंबेजोगाई रोड, लातूर डॉ. सोपाण निवृत्‍ती जटाळ MC-85
86 श्री प्रभा हॉस्‍पीटल मेन रोड, लातूर डॉ. ममता प्रभुदासजी वोरा MC-86
87 श्री गणेश साळे गल्‍ली, हत्‍ते नगर, लातूर डॉ. उमाकांत नारायण शेळके MC-87
88 लोकमान्‍य अतिदक्षता केंद्र नाना नानी पार्क समोर, बाबासाहेब परांजपे मार्ग डॉ. तोष्‍णीवाल प्रेमकिशोर रामगोपाल MC-88
89 लातूर क्रिटीकल केअर सेंटर अॅन्‍ड हॉस्‍पीटल जुने रेल्‍वे स्‍टेशन समोर, गांधी चौक, लातूर डॉ. चैाधरी ए एस MC-89
90 अजिंक्‍य हॉस्‍पीटल बसवेश्‍वर चौक रिंग रोड, लातूर डॉ. धुमाळ जयश्री अशोक MC-90
91 नंदी हॉस्‍पीटल जूनी आदर्श कॉलनी, औसा रोड, लातूर डॉ. स्‍वामी आराजी MC-91
92 भोसले मॅटर्निटी अॅन्‍ड अॅक्‍सीडेंट हॉस्‍पीटल बार्शी रोड, लातूर डॉ. भोसले आर डी MC-92
93 दरक हॉस्‍पीटल सिंहगड सोसायटी, कन्‍हेरी रोड,लातूर डॉ. दरक पी एस MC-93
94 चिरंजीव क्लिनीक विशाल नगर लातूर डॉ. सी व्‍ही पाटील MC-94
95 संत ज्ञानेश्‍वर हॉस्‍पीटल मित्र नगर लातूर डॉ. डी एन चिंते MC-95
96 सिटी हॉस्‍पीटल अॅन्‍ड युरो सुपरस्‍पेशालीटी सेंटर सिग्‍नल कॅम्‍प, देशिकेंद्र शाळेच्‍या पश्चिमेस, लातूर डॉ. पांचाळ पी जी MC-96
97 स्‍पर्श बाल रुग्‍णालय व नवजात शिशु अतिदक्षता केंद्र जूना रेणापूर नाका, अंबेजोगाई रोड,लातूर डॉ. बजाज संतोष ओ, डॉ. शेख अय्याज आ MC-97
98 भिसे हॉस्‍पीटल इंडीया नगर लातूर डॉ. भिसे एस एस MC-98
99 मोरतळेपाटील अॅक्‍सीडेंट हॉस्‍पीटल शिवाजी हॉ.सोसायटी, लातूर डॉ. बी बी बिराजदार MC-99
100 मिरागी नेत्रालय तहसील ऑफीस समोर, लातूर डॉ. के आर गिरवलकर MC-100
101 स्‍पंदन हॉस्‍पीटल मित्र नगर लातूर डॉ. कृष्‍णकांत नारायण कदम MC-101
102 विवेकानंद हॉस्‍पीटल विद्यानगर लातूर डॉ. अध्‍यक्ष डॉ. अरुणा एम देवधर MC-102
103 विवेकानंद कार्डीयाक सुपरस्‍पेशालिटी सेंटर विद्यानगर लातूर डॉ. अध्‍यक्ष डॉ. अरुणा एम देवधर MC-103
104 गायत्री सुपरस्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल अॅन्‍ड क्रिटिकल केअर सेंटर गायत्री नगर, नवीन जिल्‍हाधिकारी कार्यालय समोर लातूर डॉ. भराटे आर डी MC-104
105 सना मल्‍टी स्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल लेबर कॉलनी, मदनी चौक, लातूर डॉ. सिद्दीकी ऐ एम, डॉ. शेख ए एस MC-105
106 सोमाणी हॉस्‍पीटल टिळक नगर आशोक हॉटेल जवळ, लातूर डॉ. ओ बी सोमाणी MC-106
107 जीवन श्री हॉस्‍पीटल नवीन रेणापूर नाका,नांदेड रिंग रोड,लातूर डॉ. देशमुख निलेश जिवनराव MC-107
108 जीवनज्‍योत हॉस्‍पीटल विवेकानंद चौक, लातूर डॉ. सुवर्णा सुनिल डिगोळे MC-108
109 हाजगुडे अॅक्‍सीडेंट हॉस्‍पीटल जूना रेणापूर नाका, अंबेजोगाई रोड,लातूर डॉ. हाजगुडे गितकुमार अण्‍णाराव MC-109
110 पाटील हॉस्‍पीटल अंबेजोगाई रोड, लातूऱ डॉ. जयंत यशवंतराव पाटील व एम के पाटील MC-110
111 इशराक हॉस्‍पीटल अॅन्‍ड मॅर्टनिटी होम हत्‍ते नगर, रत्‍नापूर चौक, लातूर डॉ. महेजबीन नसरोद्दीन सिद्दीकी MC-111
112 भवानी हॉस्‍पीटल मित्र नगर लातूर डॉ. लक्ष्‍मी अविनाश देशमुख MC-112
113 मुंढे हॉस्‍पीटल मयुरबन सोसायटी, अंबाजोगाई रोड लातूर डॉ. चौधरी स्‍वप्‍ना श्रीराम MC-113
114 सुमंगल प्रसुतीगृही व बालरुग्‍णालय हॉस्‍पीटल संभाजी नगर, खाडगाव रोड, लातूर डॉ. सुमित शिवाजीराव वाघमारे MC-114
115 कारंडे हॉस्‍पीटल बार्शी रोड, लातूर डॉ. कारंडे तुकाराम किशनराव MC- 115
116 आर्शीवाद हॉस्‍पीटल प्‍लॅाट क्र.७०/२६, सिंहगड सोसायटी मोरे नगर लातूर डॉ. लौकीका व्‍यंकटेश बिराजदार MN 01
117 शिफा बालरुग्‍णालय हॉस्‍पीटल बार्शी रोड लातूर डॉ. असदखान साहेबखान पठान PN 01
118 देशपांडे हॉस्‍पीटल टिळक नगर, मेन रोड, नाना-नानी पार्क जवळ, लातूर डॉ. देशपांडे उदय रामचंद्र MN 02
119 मालपाणी कान, नाक घसा हॉस्‍पीटल अंबामाता मंदीर रोड शाहू कॉलेज जवळ, चंद्र नगर , लातूर डॉ. मालपाणी मधुसुदन रामकिशन BN 01
120 गॅलक्‍सी हॉस्‍पीटल व क्रिटीकल केअर सेंटर आशोक हॉटेल जवळ, टिळक नगर, लातूर डॉ. भारती व्‍ही एम, डॉ. चव्‍हाण जी बी, डॉ. पाटील एस एन IN 01
121 जी जी बिराजदार मेमोरियल हॉस्‍पीटल जूनी आदर्श कॉलनी, औसा रोड, लातूर डॉ. बिराजदार सूवर्णा पद्मसिंह GN 01
122 सिध्‍दीविनायक बालरुग्‍ण व क्रिटीकल केअर सेंटर खर्डेकर स्‍टॉप, औसा रोड, लातूर डॉ. शिरुरे एम बी GN 02
123 तेजल नेत्रालय दु.नं. २३,३३ व ६ मनपा कॉम्‍प्‍लेक्‍स, मेन रोड, लातूर डॉ. केंद्र व्‍ही एन MN 03
124 श्री समर्थ हॉस्‍पीटल जूना औसा रोड, लातूर डॉ. दरक घनश्‍याम बद्रीनारायण GN 03
125 अॅपेक्‍स आर्थोपेडीक हॉस्‍पीटल बस स्‍टॅन्‍ड समोर, मेन रोड, लातूर डॉ. जगदीश जी अग्रोय BN 02
126 श्री सिध्‍देश्‍वर बालरुग्‍णालय हॉस्‍पीटल तहसील जवळ टिळक नगर लातूर डॉ. योगेश कल्‍यानप्‍पा उटगे IN 02
127 बादाडे हॉस्‍पीटल बार्शी रोड, एमआयडीसी, लातूर श्री बादाडे सुधीर धर्मपाल PN 02
128 न्‍यु लाईफ हार्ट अॅन्‍ड क्रिटीकल केअर हॉस्‍पीटल मस्‍तान हाईट्स, एसबीआय बॅंकेजवळ औसा रोड, लातूर डॉ. दुवे बजरंग गुलाबसिंह GN 04
129 भांगडीया हॉस्‍पीटल लोखंड गल्‍ली लातूर डॉ. भांगडीया राधेश्‍याम नारायणदासजी BN 03
130 वसंतराव काळे होमीओपॅथीक मेडीकल कॉलेज अॅन्‍ड हॉस्‍पीटल पी-१२, एमआयडीसी, बार्शी रोड, लातूर डॉ. खमितकर स्मिता चंद्रनाथ PN 03
131 आकार हॉस्‍पीटल श्‍याम नगर, अंबेजोगाई रोड, लातूर डॉ. वैशाली पी टेकाळे IN 03
132 दाडगे बालरुग्‍णालय शाहू चौक, लातूर डॉ. दाडगे दिपक गंगाधर RN 01
133 पठाण हॉस्‍पीटल शाहू चौक लातूर डॉ. के आर पठाण RN 02
134 लाईफ केअर सर्जिकल हॉस्‍पीटल सदभवना नगर, राजीव गांधी चौक लातूर डॉ. मस्‍के पाटील शिरीष गोपीनाथराव GN 05
135 रहेमत हॉस्‍पीटल नांदेड नाका, गरुड चौक, लातूर डॉ. अमजतखॉं इब्राहिम पठाण RN 03
136 आधार हॉस्‍पीटल अशोक हॉटेल जवळ, मेन रोड लातूर डॉ. एस एम बिराजदार, डॉ. कुकाळे एस बी IN 04
137 श्री व्‍यंकटेश हॉस्‍पीटल सुभेदार रामजी नगर, लातूर डॉ. साळुंके बी व्‍ही IN 05
138 परविन हॉस्‍पीटल बौध्‍द नगर, आंबेडकर चौक, लातूर डॉ. खान आय डी BN 04
139 काळे हॉस्‍पीटल टागोर नगर लातूर डॉ. डि व्‍ही काळे MN 05
140 व्‍यंकटेश हॉस्‍पीटल बसवेश्‍वर चौक लातूर डॉ. लखनगीरे आर एन MN 04
141 निर्मिती हॉस्‍पीटल हत्‍ते नगर लातूर डॉ. एस एम गटागट BN 05
142 प्रयाग हॉस्‍पीटल आम्‍लेश्‍वर नगर, बार्शी रोड लातूर डॉ. गाडेकर एम बी PN 04
143 रक्षा चाईल्‍ड केअर NICU & PICU राजीव गांधी चौक, बांधकाम भवन लातूर डॉ. अय एम लकडे GN 06
144 नेत्र प्रतिष्‍ठाण डि एस कराड आय इंस्‍टट्युट एम आय डी सी लातूर डॉ. हनुमंत टी कराड PN 05
145 माऊली हॉस्‍पीटल विवेकानंद चौक, नांदेड रोड लातूर डॉ. भालेराव मुकुंद अंबादास BN 06
146 मिनाक्षी हॉस्‍पीटल शाहू कॉलेज जवळ चंद्र नगर लातूर डॉ. सुळ राहूल माणिकराव MN 06
147 वेन्‍दात नर्सिंग होम नाथनगर, कृपासदन शाळेच्‍या पाठीमागे डॉ. जाधव जयश्री दिपक BN 07
148 एशियन हार्ट अॅन्‍ड सुपरस्‍पेशालीटी हॉस्‍पीटल गंजगोलाई, चापशी लाईन, लातूर डॉ. एस आर गटागट BN 08
149 माऊली हॉस्‍पीटल व क्रिटीकल केअर सेंटर लातूर अर्बन बॅंके समोर, औसा रोड लातूर डॉ. भातांब्रे जी व्‍ही GN 07
150 सुयोग हॉस्‍पीटल विशाल नगर, जिजामाता चौक डॉ. कुलकर्णी विजयकुमार श्‍यामराव IN 06
151 तापडिया हॉस्‍पीटल अॅक्‍सीडेंट व मॅटर्निटी दिनानाथ नगर, लातूर डॉ. सविता द्वारकादास तापडिया MN 07
152 श्री व्‍यंकटेश आय इंन्‍सटीट्युट श्‍यामनगर अंबेजोगाई रोड, लातूर डॉ. पाटील रामचंद्र माधवराव IN 07
153 आयकॉन सुपरस्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल संभाजी नगर, दयानंद कॉलेज समोर, लातूर डॉ. घुगे प्रमोद प्रभू MC 153
154 चव्‍हाण हॉस्‍पीटल सद्भवना नगर, राजीव गांधी चौक लातूर डॉ. चव्‍हाण सचिन रंगराव MC 154
155 नानजकर हॉस्‍पीटल एकमत चौक, रिंग रोड, लातूर डॉ. नानजकर कालिदास बी MC 155
156 व्‍यंकटेश्‍वर हॉस्‍पीटल नेताजी नगर, लातूर डॉ. इरप‍तगिरे रविंद्र नागनाथ MC 156
157 आरदवाड हॉस्‍पीटल अॅन्‍ड रिसचर् सेंटर अंबेजोगाई रोड, लातूऱ डॉ. आशेक सी आरदवाड, डॉ. दुड्डे डी ए MC 157
158 अजिजा मेमोरियल हॉस्‍पीटल खाडगाव रोड, संभाजी नगर, लातूर डॉ. खतीब टी एस MC 158
159 अल्‍फा सुपरस्‍पेशालिस्‍ट हॉस्‍पीटल अंबेजोगाई रोड लातूर डॉ. वर्मा दिनेश आर MC 159
160 रेड्डी हॉस्‍पीटल वंदना टाकीज समोर, नांदेड रोड लातूर डॉ. रेड्डी एस एस MC 160
161 सोमवंशी बाल रुग्‍णालय हॉस्‍पीटल गणेश नगर, जूना औसा रोड लातूर डॉ. सोमवंशी चैतन्य MC 161
162 सिध्‍दीविनायक क्लिनिक वैभव नगर डॉ. दुधणी वाय एस MC 162
163 आर्यतेज मल्‍टी स्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल अंबेजोगाई रोड, लातूऱ डॉ. गोमसाळे पी के MC 163
164 श्री समर्थ हॉस्‍पीटल अॅण्‍ड क्रिटिकल केअर सेंटर सिग्‍नल कॅम्‍प, देशीकेंद्र शाळे जवळ, लातूर डॉ. दरक घनशाम बद्रिनारायण MC 164
165 पाटील मल्‍टी स्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल बार्शी रोड लातूर डॉ. मुडपे प्रकाश बाबुराव MC 165
166 साईकृपा मॅटर्नीटी जनरल नर्सिंग होम अॅण्‍ड फर्टीलीटी सेंटर जिनदाल टॉवर समोर, कव्‍हा रोड लातूर डॉ. सुरवसे अर्चना धोंडीराम MC 166
167 श्रीकृष्‍ण मेडीकेअर मुख्‍य बस स्‍टॅण्‍ड समोर, लातूर डॉ. गोंधळी गजानन व्‍यंकटराव MC 167
168 शिंदे मॅटर्नीटी अॅण्‍ड जनरल हॉस्‍पीटल शाहू नगर, विवेकानंद चौक, लातूर डॉ. येवले अंजली बलभीम MC 168
169 मातोश्री हॉस्‍पीटल हरीभाऊ नगर, कृपासदन रोड, लातूर डॉ. शिंदे अर्चना युवराज MC 169
170 दस्‍पाईन अॅण्‍ड ट्रॉमा हॉस्‍पीटल बाबासाहेब, परांजपे मार्ग, लातूर डॉ. चिंते आलोकनाथ ज्ञानेश्‍वर MC 170
171 आस्‍था न्‍युरो केअर अॅण्‍ड मॅटर्निटी हॉस्‍पीटल श्रम साफल्‍य सोसायटी, लातूर डॉ. नागरगोजे निहारिका निलेश MC 171
172 नोबल हॉस्‍पीटल अॅण्‍ड क्रिटिकल केअर सेंटर दिनानथ नगर, लातूर डॉ. पत्रीके गिरीष बी MC 172
173 डॉ. माशाळकर यशश्री हॉस्‍पीटल डाल्‍डा फॅक्‍ट्री कंपाऊंड लातूर डॉ. सोनार महेश नारायण MC 173
174 जे. जे. रुगणालय गणेश नगर लातूर डॉ. जैस्‍वाल जितेन गोकुळदास MC 174
175 व्‍यंकटेश चेस्‍ट हॉस्‍पीटल बार्शी रोड लातूर डॉ. पाटील शितल विष्‍णू MC 175
176 शांगो हॉस्‍पीटल जुना औसा रोड लातूर डॉ. गितांजली गोपाळराव पाटील MC 176
177 गॅलक्‍सी हॉस्‍पीटल व क्रिटीकल केअर सेंटर दिनानाथ नगर, लातूर डॉ. गजानन चव्‍हाण, डॉ. शिरीष पाटील MC 177
178 गॅलक्‍सी हॉस्‍पीटल व क्रिटीकल केअर सेंटर दिनानाथ नगर, लातूर डॉ. गजानन चव्‍हाण, डॉ. शिरीष पाटील MC 177
179 शुभम क्लिनिक विशाल नगर लातूर डॉ. भाडसंगे दिनेश दशरथराव MC 178
180 विवेकानंद कॅन्‍सर हॉस्‍पीटल एम आय डी सी लातूर डॉ. सौ. आरुणा म. देवधर MC 179
181 संवेदना हॉस्‍पीटल श्री नगर सारोळा रोड, लातूर डॉ. साबदे ललीता पंढरी MC 180
182 कानडे हॉस्‍पीटल अॅन्‍ड क्रिटिकल केअर सेंटर औसा रोड लातूर डॉ. कानडे ओमप्रकाश जी. MC 181
183 हबीबा हॉस्‍पीटल खोरी गल्‍ली, अंबेजोगाई रोड डॉ. गोहर फातेमा मोहमद MC 182
184 जगताप हॉस्‍पीटल गुणगुणे नगर राजीवगांधी चौक डॉ. एस. बी जगताप MC 183
185 पैके हॉस्‍पीटल पद्मानगर, उषाकिरण टॉकिज मागे डॉ. पैके बी.एच MC 184
186 नालंदा हॉस्‍पीटल डालडा फॅक्‍ट्री कंपाऊन्‍ड डॉ. पाटील एस. एस MC 185
187 युनीक इन्‍सेन्‍टीव्‍ह केअर एलएलपी हॉस्‍पीटल जिल्‍हा परीषद समोर बार्शी रोड लातूर डॉ. मनोज भडके MC 186
188 मालू हॉस्‍पीटल सावेवाडी, दिनानाथ नगर डॉ. ए.व्‍ही. मालू MC 187
189 केअर मल्‍टी स्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल मेनरोड टिळक नगर डॉ. संतोष तुपडीकर MC 188
190 हाळणीकर हॉस्‍पीटल जुना रेणापूर नाका डॉ. चंद्रशेखर हाळणीकर MC 189